Du kommunicerar, påverkar och påverkas varje dag. Allt du gör, gör du i ett socialt sammanhang. Även då du är fysiskt ensam har dina tankemönster, känslor, beslut och tolkningar av omvärlden präglats av andra människor. 


Jag utgår från psykologisk forskning för att på ett enkelt och användbart sätt beskriva och förklara barns sociala och känslomässiga utveckling och föräldraskap. Jag utbildar även om barns rättigheter och vad man kan göra om man vet eller misstänker att ett barn far illa. Jag utformar föreläsningar, webbutbildningar, kurser och texter så att de anpassas efter dina önskemål och behov.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar på hur psykologin kan användas, lösa problem och utveckla i just ditt sammanhang.

→ Här kan du läsa om föreläsningarna om Barnkonventionen, orosanmälan, barns utveckling och föräldraskap.

 

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.