Om mig

Min passion och drivkraft handlar om att göra skillnad för barn, genom trygga vuxna.

Jag brukar säga att jag har ena foten i forskningen och den andra i vardagen och just detta är min styrka – att jag kan förmedla kunskap om människans komplexitet på ett enkelt sätt och göra kunskapen användbar i vardagen, där den får göra skillnad för människor.

Det gör jag idag genom att föreläsa, podda, göra webbutbildningar, skriva och ta fram material.

Utbildnings- och yrkesbakgrund

Beteendevetare utbildad på masterprogrammet i psykologi vid Stockholms universitet, i familjebehandling med KBT och Motiverande samtal. Dessförinnan utbildad barnskötare, kurser i mänskliga rättigheter, religion, filosofi och etik. Färdig Barnrättsstrateg jan-24 via Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Min yrkesbakgrund finns inom förskola, i forskningsprojekt om barns utveckling, som utbildningssamordnare och i arbete på barnrättsorganisation där jag stöttat och utbildat volontärer, personal och viktiga vuxna kring barn.

Om mig

Min passion och drivkraft handlar om att göra skillnad för barn, genom trygga vuxna.

Jag brukar säga att jag har ena foten i forskningen och den andra i vardagen och just detta är min styrka – att jag kan förmedla kunskap om människans komplexitet på ett enkelt sätt och göra kunskapen användbar i vardagen, där den får göra skillnad för människor.

Det gör jag idag genom att föreläsa, podda, göra webbutbildningar, skriva och ta fram material.

Utbildnings- och yrkesbakgrund

Beteendevetare utbildad på masterprogrammet i psykologi vid Stockholms universitet, i familjebehandling med KBT och Motiverande samtal. Dessförinnan utbildad barnskötare, kurser i mänskliga rättigheter, religion, filosofi och etik. Färdig Barnrättsstrateg jan-24 via Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Min yrkesbakgrund finns inom förskola, i forskningsprojekt om barns utveckling, som utbildningssamordnare och i arbete på barnrättsorganisation där jag stöttat och utbildat volontärer, personal och viktiga vuxna kring barn.

KONTAKT

PAULINA GUNNARDO
+46 73-813 78 33‬
paulina @ gunnardo.se

Gunnardo Production AB
www.gunnardo.se

  PAULINA GUNNARDO
  +46 73-813 78 33‬
  paulina @ gunnardo.se

   Gunnardo Production AB
   www.gunnardo.se

   kontakt