Föreläsningar om orosanmälan och barn som far illa

När ett barn far illa sker det ibland i det tysta och det syns inte alltid utanpå. För ett barn kan en orosanmälan, och vuxna som ser dem, vara en nödvändig väg till förändring och ett hopp om att livet kan bli bättre.

Förutom barnets omsorgspersoner har andra viktiga vuxna kring barnet möjlighet att uppfatta barnets signaler. Vuxna omkring barn spelar därför en mycket viktig roll när det gäller att tidigt upptäcka barn vars hälsa och utveckling är i fara.

”Mycket bra upplägg med både föreläsning och diskussioner i grupper. Bra att få vara aktiv under delar av tiden.”
– Deltagare från anonym utvärderingsenkät

Upptäcka och hjälpa när barn far illa

Skräddarsydd föreläsning om hur du kan upptäcka och agera vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa. Möjlighet att boka workshop med övningar och samtal om vanliga dilemman vuxna kan ställas inför.

Orosanmälan och socialtjänstens arbete när barn far illa

Hel- eller halvdagsutbildning med socionomen Maria Lundberg och beteendevetaren Paulina Gunnardo om hur du kan upptäcka och agera vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa samt socialtjänstens arbete och kontakten med dem i samband med en orosanmälan.

Webbutbildning Orosanmälan

Gå en webbutbildning i din takt via din dator, surfplatta eller telefon. Efter genomförd utbildning erhåller du ett intyg och diplom.

Upptäcka och hjälpa när barn far illa

Jag föreläser för personal med anmälningsplikt, ledare i ideell sektor och andra viktiga vuxna som kommer i kontakt med barn. Föreläsningen fokuserar på hur du kan upptäcka och agera vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa och skräddarsys utifrån verksamhet, behov och önskemål. Möjlighet finns att boka workshop med samtal och övningar om vanliga dilemman vuxna kan ställas inför.

Hör av er så pratar vi igenom vad ni behöver och kommer fram till ett upplägg som passar er.

 • Hur vet man att ett barn far illa? Signaler från barnet och barnets omgivning
 • Föräldrarnas betydelse för barnens hälsa och utveckling och vikten av tidig insats
 • Vad är orosanmälan, hur går det till och vad händer efteråt?
 • Vad säger lagen? Anmälningsplikt, föräldrabalken, kommunens ansvar och vad man som privatperson bör göra
 • Barnets rättigheter enligt barnkonventionen
 • Prata med barn om svåra ämnen
 • Skyddsfaktorer – Så kan barn klara sig bra trots tuffa erfarenheter
 • Stöd och rådgivning för personal vid misstanke om att ett barn far illa
 • Rutiner på arbetsplatsen
 • Tid för samtal och arbete med case med vanliga dilemman vuxna kan ställa inför
internal1

Orosanmälan och socialtjänstens arbete när barn far illa

Maria Lundberg, socionom, och Paulina Gunnardo, beteendevetare och blivande barnrättsstrateg, föreläser om hur du kan upptäcka och agera vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa, eller riskerar att fara illa. Tillsammans går de igenom lagstiftningen och barnets rättigheter, signaler på att barn far illa, hur en orosanmälan går till, vad som händer efteråt och vad socialtjänsten gör. Föreläsning varvas med workshop och samtal.

Maria Lundberg är socionom med en magisterexamen i socialt arbete. Maria har tio års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och arbetar nu som universitetsadjunkt vid Mälardalens universitet, avdelning socialt arbete.

Maria har en egen historia av att vara ett barn som far illa och berättar nu sin historia för att visa att det går att tala om sexuella övergrepp och hur vi alla behöver hjälpas åt för att upptäcka de barn som växer upp som hon en gång gjorde. Maria föreläser om socialtjänstens arbete, från orosanmälan till eventuell insats och sitter med i styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna och driver bloggen livetpasoc.wordpress.com
Paulina Gunnardo är beteendevetare, utbildad på på masterprogrammet i psykologi, i familjebehandling med KBT och Motiverande samtal. Dessförinnan utbildad barnskötare och snart färdig barnrättsstrateg via Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Paulina har flera års erfarenhet av arbete inom förskolan, i forskningsprojekt om barns utveckling i förskola, som utbildningssamordnare och från arbete på barnrättsorganisation.

Föreläsning varvas med workshop och samtal och kan bokas som halvdags- eller heldagsutbildning.

ochsocialtjanst

KONTAKT

PAULINA GUNNARDO
+46 73-813 78 33‬
paulina @ gunnardo.se

Gunnardo Production AB
www.gunnardo.se

  PAULINA GUNNARDO
  +46 73-813 78 33‬
  paulina @ gunnardo.se

   Gunnardo Production AB
   www.gunnardo.se

   kontakt