14 februari, 2023 paulina@gunnardo.se

När ett barn far illa sker det ibland i det tysta och det syns inte alltid utanpå. För ett barn kan en orosanmälan, och vuxna som ser dem, vara en nödvändig väg för förändring och ett hopp om att livet kan bli bättre.

Förutom barnets omsorgspersoner har andra viktiga vuxna kring barnet möjlighet att uppfatta barns signaler. Vuxna omkring barn spelar därför en mycket viktig roll när det gäller att tidigt upptäcka barn vars hälsa och utveckling är i fara.

Vi varvar föreläsning med samtal och reflektion kring vanliga dilemman som vuxna kan ställas inför.

Följande punkter ligger som grund till föreläsningen. Föreläsningen skräddarsys efter verksamhet, frågor och behov.

 

  • Hur vet man att ett barn far illa? Signaler från barnet och barnets omgivning
  • Föräldrarnas betydelse för barnens hälsa och utveckling och vikten av tidig insats
  • Vad är orosanmälan, hur går det till och vad händer efteråt?
  • Vad säger lagen? Anmälningsplikt, föräldrabalken, kommunens ansvar och vad man som privatperson bör göra
  • Barnets rättigheter enligt barnkonventionen
  • Prata med barn om svåra ämnen
  • Skyddsfaktorer – Så kan barn klara sig bra trots tuffa erfarenheter
  • Stöd och rådgivning för personal vid misstanke om att ett barn far illa
  • Rutiner på arbetsplatsen
  • Tid för samtal och arbete med case med vanliga dilemman vuxna kan ställa inför

 

Längd: 1 timme till heldagsutbildningar. Hör av er så pratar vi igenom vad ni behöver och kommer fram till ett upplägg som passar er.

”Mycket bra upplägg med både föreläsning och diskussioner i grupper. Bra att få vara aktiv under delar av tiden.”
– Deltagare från anonym utvärderingsenkät

KONTAKT

PAULINA GUNNARDO
+46 73-813 78 33‬
paulina @ gunnardo.se

Gunnardo Production AB
www.gunnardo.se

  PAULINA GUNNARDO
  +46 73-813 78 33‬
  paulina @ gunnardo.se

   Gunnardo Production AB
   www.gunnardo.se

   kontakt