Föreläsning om barnkonventionen

Vuxna har fått ett fantastiskt och viktigt uppdrag att ge varje barn kunskap om att de har rättigheter och att alla barn är lika mycket värda. För att barnets rättigheter ska bli verklighet i praktiken behövs kunskap, förutsättningar, samsyn och idéer för hur det kan göras möjligt. Barn har rätt att känna till sina rättigheter och förstå vad de innebär för dem i deras vardag – även de allra yngsta.

”Vi fortsatte bubbla idéer idag och har planerat för ett flertal olika aktiviteter för barnen och alla var såå lyriska och kände att du hade så mycket viktigt att förmedla och ingen stund på hela föreläsningen var mindre bra!
Du förmedlade verkligen mycket positiv energi och idéer till oss.”

– Annette Johansson, Fdh Lekbacken AB

Barnkonventionen i praktiken

Föreläsning om barnkonventionen och hur vi kan göra barnkonventionen i praktiken, i vardagen med barnen. I föreläsningen får du kunskap om barnkonventionen samt tips och idéer på hur du kan arbeta med barnets rättigheter i praktiken.

Barnkonventionen Webbutbildning

Gå en webbutbildning i din takt via din dator, surfplatta eller telefon. Efter genomförd utbildning erhåller du ett intyg och diplom.

Barnkonventionen i praktiken

Föreläsningen kan formas efter önskemål och behov. Vi varvar föreläsning med samtal och konkreta tips. Vid bokning av hel- eller halvdag ges tid för workshop.

Grunderna i barnkonventionen – Vad barnkonventionen handlar om, hur, när och varför barnkonventionen kom till samt hur FN:s barnrättskommitté säkerställer att Sverige följer barnkonventionen. Vi pratar om vad det innebär att barnkonventionen blivit svensk lag och vad som menas med barnkonventionens barnsyn.

Barnets rättigheter i vardagen – Barnets rättigheter finns i vardagen, i allt från rätten till lek, vila och fritid, att vara delaktig och att skyddas från sådant som får barn att fara illa. Här tar vi ett konkret och vardagsnära perspektiv på barnets rättigheter i er verksamhet.

Barnets bästa – Enligt barnkonventionen ska alla beslut tas med hänsyn till barnets bästa, men vad är barnets bästa? Här går vi igenom vad barnkonventionen menar och hur vi kan förhålla oss till att barn är individer med olika behov och till de förutsättningar vi har.

Barnets rätt till delaktighet och att göra sin röst hörd – Artikel 12 är bland de mest missförstådda artiklarna i barnkonventionen. Vad kräver den av oss? Här pratar vi om FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige, om konkreta vardagssituationer där barn har rätt att göra sin röst hörd och hur olika barn kommunicerar sin åsikt. Här ges också konkreta exempel på hur vi kan skapa förutsättningar för barnet att ge uttryck för sin åsikt – även för de allra yngsta som kommunicerar utan ord.

Så gör du barnkonventionen konkret för barnen – Barn har rätt att känna till sina rättigheter och som vuxna är vi skyldiga att skapa förutsättningar för att barnet ska kunna hävda sin rätt. Hur pratar vi med barnen om deras rättigheter? Här ges konkreta tips och lekfulla idéer på hur du kan berätta om, leka, göra och prata med barnet om rättigheterna.

internal1

KONTAKT

PAULINA GUNNARDO
+46 73-813 78 33‬
paulina @ gunnardo.se

Gunnardo Production AB
www.gunnardo.se

  PAULINA GUNNARDO
  +46 73-813 78 33‬
  paulina @ gunnardo.se

   Gunnardo Production AB
   www.gunnardo.se

   kontakt