Browsing Category Föreläsningar

Barnkonventionen i vardagen med barn och unga

Barnkonventionen i vardagen med barn och unga

Barnets rättigheter handlar om vardagen och barnets bästa. Barn har rätt till allt från lek, vila och ...

Orosanmälan – vad du kan göra om du misstänker eller vet att ett barn far illa

Orosanmälan – vad du kan göra om du misstänker eller vet att ett barn far illa

Barn som far illa finns i alla verksamheter där barn finns. Utbildningen Orosanmälan riktar sig till er som vill veta vilka signaler ...