Browsing Category Föreläsningar

FN:s konvention om barns rättigheter

FN:s konvention om barns rättigheter

Barns rättigheter kränks varje dag - även i Sverige! Den 1 januari 2020 börjar barnkonventionen gälla som svensk ...

Orosanmälan – vad du kan göra om du misstänker eller vet att ett barn far illa

Orosanmälan – vad du kan göra om du misstänker eller vet att ett barn far illa

Utbildningen Orosanmälan riktar sig till er som vill veta vad ni ska göra om ni misstänker eller vet att ett barn far illa ...