Vad är social kompetens?

Avsaknaden av social kompetens kan vi nog alla känna igen och vi vet hur ansträngande det kan vara med någon som verkar sakna den förmågan; Den där på minglet som pratade hål i huvudet på dig medan du skruvande försökte ta dig därifrån eller chefen som aldrig lyssnat in dina behov och som påverkat hela arbetsklimatet negativt. Vi som har eller har haft små barn kan också känna igen den naturligt bristande förmågan hos ett barn som kan resultera i ett mindre krig i sandlådan om vem som ska ha spaden. Att vara socialt kompetent vill nog alla vara men vad är egentligen social kompetens?

Det finns ingen exakt definition av vad det innebär att vara socialt kompetent. Man kan säga att det är ett samlingsnamn för många olika egenskaper och förmågor som är viktiga för att fungera i ett socialt sammanhang. Det innebär bland annat att kunna visa hänsyn till andra människors känslor, att ha förmågan att ta andras perspektiv, att kunna ta initiativ till att knyta nya kontakter och att förstå vikten av turtagning. Att vara socialt kompetent handlar också om en själv; att kunna ta andras perspektiv och visa hänsyn till andra utan att inkräkta på sitt eget jag eller sälja sin själ för att anpassa sig till andra, att kunna göra sig förstådd och kommunicera sin egen vilja och behov.

Social kompetens börjar utvecklas redan när vi är spädbarn. I kommunikationen med föräldern övar barnet bland annat på att läsa ansiktsuttryck, uttrycka sina känslor, göra sig förstådd och kommunicera sin vilja. Det utvecklas vidare i turtagningen med kompisen i sandlådan om vem som ska ha spaden och kunskaperna från sandlådan bär vi med oss och utvecklar vidare i vuxen ålder, när kommunikation mellan två vuxna med olika viljor ska ske.

Alla vill må bra i sociala sammanhang och känna sig trygga i sig själv och fungera i grupp. Den utvecklingen pågår hela livet, vi är inte färdiga för att vi blivit vuxna. När vi hamnar i nya situationer med nya människor kan vi upptäcka att vi inte är färdiglärda. Genom att iaktta hur andra beter sig och genom att reflektera över det egna beteendet kan vi fortsätta utveckla vår sociala kompetens.

  • Ta en stund till att iaktta ett socialt sammanhang och reflektera över vad du ser – vad händer i det sociala samspelet?
  • Fundera över vilka styrkor du besitter och hur du kan använda dessa i sociala sammanhang
  • Fundera över om och i så fall i vilka sammanhang du känner dig otrygg eller osäker och om du skulle vilja utveckla dina sociala förmågor
No tags 4
1 Response