Utan ord

Tänk dig ett liv där du inte förstår ordlös kommunikation. Att inte förstå vad blickar, tonfall och kroppsspråk betyder.

Redan innan en person öppnar munnen har din hjärna börjat läsa både person och situation. Är personen du möter trygg och avslappnad eller rädd och orolig? Vill personen dig väl eller verken den hotfull? Är personen ledsen och behöver din hjälp?
Att läsa av, förstå och svara på ordlös kommunikation utgör en stor del av vårt dagliga liv och det påverkar oss både privat och i jobbet. Det ger oss ledtrådar och information för att vi ska förstå vem det är vi möter och vilka tankar och känslor som rör sig där. Hjärnans förmåga att läsa av andra guidar oss till att fatta bra beslut om hur vi ska agera och vad vi själva ska förmedla.

Men ett vanligt problem i kommunikation är missförstånd och sådant som i efterhand kan visa sig vara onödiga konflikter, eftersom tolkningarna inte alltid stämmer med verkligheten. Att någon suckar djupt och sneglar på klockan när du håller i ett möte skulle kunna tolkas som att du är tråkig och ointressant men skulle lika gärna kunna betyda att personen drar sig för att mötet ska ta slut eftersom det innebär ett jobbigt samtal hos chefen.

Förmågan till att läsa av ordlös kommunikation finns hos oss redan när vi föds men går att utveckla och stärka under livets gång. Till stor del handlar det om att ge sig själv tid att reflektera över det vi ser och hör och att ha ett öppet och nyfiket sinne till den vi möter.

  • Utöver att lyssna på orden, uppmärksamma de andra signalerna människor i din omgivning skickar
  • Reflektera över de tolkningar du gör av den ordlösa kommunikationen
  • Ställ dig frågan om det kan finnas alternativa förklaringar utöver din tolkning
  • Ställ nyfikna frågor som ”Hur menar du med.?”, ”Stämmer det att..?”, ”Har jag förstått dig rätt..?”
No tags 0
1 Response