Anknytning och trygghetscirkeln – Föreläsningar för personal

Under 1900-talets mitt trodde man inte att barn hade några medfödda personlighetsdrag. Man trodde heller inte att de var riktigt medvetna som små. Det fanns en bild av att det viktigaste för barn var att de fick ren blöja, mat och sömn. Dagens forskning visar att det lilla barnets inre tillvaro är rik, att de är olika redan från start och att de påverkas av den anknytning och omsorg de får; hur de blir omhändertagna, att de blir sedda, bekräftade, känner sig trygga, får närhet och får knyta an till en eller flera personer som ger dem omsorg. Vi vet också att anknytningen och kärleksfulla relationer har mycket stor betydelse för hjärnans utveckling och den grund som läggs för barnets fortsatta utveckling.

Innehåll

Innehållet kan skräddarsys efter behov, önskemål och förkunskaper i ämnet.
Föreläsningen ges också till privatpersoner. Läs mer om dem här.

Anknytningen
Vi inleder med att prata om vad anknytningsteorin handlar om, hur kom den till, centrala begrepp och vilken betydelse anknytningsteorin har för vår förståelse av barns utveckling idag.

Hur vet vi att ett barn knyter an?
Här talar vi om vad som är viktigt för att barnet ska få en trygg anknytning samt om skillnaden mellan trygg och otrygg anknytning. Vi talar också om hur vi vet att ett barn knyter an, hur barnets temperament och personlighetsdrag kan påverka och hur anknytningen tas i uttryck, bland annat genom trygghetscirkeln.

Hjärnans utveckling
Många menar att det faktum att hjärnan hela tiden utvecklas och byggs om är vår tids största historiska upptäckter! Tack vare utvecklad teknik har vi fått mycket ny kunskap om den mänskliga hjärnan, hur den utvecklas och vad som påverkar utvecklingen. Under föreläsningen går vi igenom hjärnans utveckling under barndomen och vilken betydelse anknytningen och kärleksfulla relationer har för utvecklingen.

Anknytningens betydelse för utvecklingen
Här talar vi om vilken betydelse anknytningen har för barnets framtida fysiska och psykiska hälsa, personlighetsutveckling och för hur barn känner tillit till omvärlden, till sig själva och andra människor.

Barnkonventionen
Barnkonventionen genomsyras av en respekt för barnets personliga och kroppsliga integritet och rätten att få växa upp i trygga relationer. Barnkonventionen lägger ett stort ansvar på oss vuxna att lyssna på barn och bemöta barnet med respekt, omsorg och omtanke. Barnkonventionen är därför ett möjligt inslag under en föreläsning om anknytning och barnets utveckling.

Längd: 1-3 timmar

Hör av dig för offertförfrågan eller om du har några frågor och funderingar kring föreläsningen till mail:paulina@gunnardo.se eller använd kontaktformuläret nedan

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message

No Comments Yet.

What do you think?

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *