Föreläsningar


Du kommunicerar, påverkar och påverkas varje dag. Allt du gör, gör du i ett socialt sammanhang. Även då du är fysiskt ensam har dina tankemönster, känslor, beslut och tolkningar av omvärlden präglats av andra människor. 


 

Psykologin om kommunikation och påverkan, om hur tankar, känslor och beteenden påverkas och utvecklas i en social kontext är användbar kunskap både privat och professionellt i de flesta branscher.

Jag utgår från psykologisk forskning för att på ett enkelt och användbart sätt beskriva och förklara sociala beteenden. Jag utformar föreläsningar, webbutbildningar, kurser och texter så att de anpassas efter dina önskemål och behov.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar på hur psykologin kan användas, lösa problem och utveckla i just ditt sammanhang. Fyll i kontaktformuläret nedan.

→ Här kan du läsa om föreläsningarna om Barnkonventionen, orosanmälan, barns utveckling och föräldraskap.

 

 

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message