Tag Archives lyssna

Konsten att lyssna

Att lyssna på riktigt är att använda mer än bara sina öron. Du lyssnar förstås med dina öron, men också med dina andra sinnen. Du lyssnar med dina ögon och din intuition, du lyssnar in kroppsspråk och faktiskt också vad som inte sägs och vad som inte görs. Du funderar på alternativa förklaringar utöver dina egna direkta tolkningar och du låter dig själv reflektera över den information du fått till dig.

Att lära sig lyssna är viktigt om vi vill bli bättre på att kommunicera. Det är viktigt både när vi vill förstå andras perspektiv men också när vi vill få ut vårt budskap.

Det är verkligen en konst att kunna lyssna med alla sina sinnen, fullt närvarande för den andre personen och vad den har att berätta. Det är en konst att lyssna utan att värdera, utan att tolka för snabbt och utan att ha fokus på vad vi själva ska säga härnäst.

Alla människor har grundläggande behov av att få känna sig sedda, bekräftade och respekterade. Även om vi inte alltid förstår den andre personen kan vi genom att verkligen lyssna ge personen bekräftelse och respekt. Att vara närvarande när vi lyssnar möjliggör också för oss att ställa relevanta frågor som utforskar istället för att döma grundat på för snabba tolkningar. Sådana frågor gör att vi kan lära oss mer och minskar risken för missförstånd och onödiga konflikter.

 

Det här kan du göra för att bli bättre på att lyssna:
  • Visa med ditt kroppsspråk att du är intresserad och att du vill väl
  • Försök släppa dina egna föreställningar om vad du tror att den andre menar
  • Fokusera på den som talar och låt dig inte störas av andra intryck
  • Låt den som talar få prata klart
  • Värdera inte det som sägs utan försök ta den andres perspektiv även om du inte håller med
  • Ställ nyfikna frågor som ”Beskriv vad du menar med att..”, ”Har jag förstått dig rätt att..”, ”Hur tänker du kring..”

 

Utan ord

Tänk dig ett liv där du inte förstår ordlös kommunikation. Att inte förstå vad blickar, tonfall och kroppsspråk betyder.

Redan innan en person öppnar munnen har din hjärna börjat läsa både person och situation. Är personen du möter trygg och avslappnad eller rädd och orolig? Vill personen dig väl eller verken den hotfull? Är personen ledsen och behöver din hjälp?
Att läsa av, förstå och svara på ordlös kommunikation utgör en stor del av vårt dagliga liv och det påverkar oss både privat och i jobbet. Det ger oss ledtrådar och information för att vi ska förstå vem det är vi möter och vilka tankar och känslor som rör sig där. Hjärnans förmåga att läsa av andra guidar oss till att fatta bra beslut om hur vi ska agera och vad vi själva ska förmedla.

Men ett vanligt problem i kommunikation är missförstånd och sådant som i efterhand kan visa sig vara onödiga konflikter, eftersom tolkningarna inte alltid stämmer med verkligheten. Att någon suckar djupt och sneglar på klockan när du håller i ett möte skulle kunna tolkas som att du är tråkig och ointressant men skulle lika gärna kunna betyda att personen drar sig för att mötet ska ta slut eftersom det innebär ett jobbigt samtal hos chefen.

Förmågan till att läsa av ordlös kommunikation finns hos oss redan när vi föds men går att utveckla och stärka under livets gång. Till stor del handlar det om att ge sig själv tid att reflektera över det vi ser och hör och att ha ett öppet och nyfiket sinne till den vi möter.

  • Utöver att lyssna på orden, uppmärksamma de andra signalerna människor i din omgivning skickar
  • Reflektera över de tolkningar du gör av den ordlösa kommunikationen
  • Ställ dig frågan om det kan finnas alternativa förklaringar utöver din tolkning
  • Ställ nyfikna frågor som ”Hur menar du med.?”, ”Stämmer det att..?”, ”Har jag förstått dig rätt..?”