Tag Archives bra liv

Lever du det liv du vill leva?

Lever du det liv du vill leva?
När jag ställde frågan ”Vad vill du veta” har det kommit in olika typer av frågor där flera tycks ha något gemensamt. Det finns en önskan om att finna balans i livet, att bli bättre på att planera sin tid, att få tid till sådant som fyller livet med glädje och mening och att bli bättre på att ta hand om sig själv. Det finns sällan enkla svar på sådana frågor men genom att ta reda på vad som upplevs som viktigt och värdefullt kan man ta ut en riktning och se vad man kan göra för att fylla livet med sådant som man vill att livet ska handla om.

 

Värderingar påverkar beteenden

Har du någonsin stannat upp och gett dig själv tid att reflektera över vad som känns viktigt och värdefullt och hur det påverkar din vardag?

Utan att riktigt stanna upp och reflektera över vilken riktning livet tar dig och i vilket riktning man vill att livet ska ta kan livet kännas tomt och meningslöst. Det är lätt hänt att man tar beslut för att det förväntas av en att man ska göra på ett visst sätt. Man går en viss utbildning, jobbar ett visst antal timmar per dygn – trots att man kanske känner att man vill ha mer tid för relationer, man vantrivs på jobbet och önskar att man egentligen kunde arbeta med sin hobby och göra något som kändes mer utvecklande och roligt.

Genom att identifiera och reflektera över vad som känns viktigt och värdefullt kan värderingarna påverka våra beteenden och hjälpa oss att ta ställning, prioritera och planera vardagen i en riktning så att livet fylls mer av sådant som känns meningsfullt. Reflektion tar tid. Och det är först när vi ger oss den tiden som värderingarna kan få påverka vår vardag i en positiv riktning och hur tillfredsställda vi känner oss.

 

Att göra sådant som känns viktigt och värdefullt påverkar din livshistoria, din vardag och människor runt omkring dig.

Identifiera din värdegrund

Hur är det för dig, avsätter du tid för det som känns värdefullt? Vad som känns viktigt och värdefullt kan ha lite olika karaktär och se olika ut för olika personer. Det kan vara sådant som känns viktigt på jobbet, sådant som känns viktigt i nära relationer eller för sin egen skull. Det kan till exempel vara att ha tid för familj och vänskap, tid att ta hand om sin hälsa, att få ta mer ansvar på jobbet, att fylla livet med mer glädje eller att våga mer. Fundera över följande frågor:

  1. Fundera på vad som känns viktigt och välj ut några av de saker som känns allra viktigast för dig.
  2. Hur ser dina värderingar ut? Hur vill du vara och hur vill du att värderingarna påverkar olika områden i ditt liv?
  3. Finns det något du vill ha mer av?
  4. Hur skulle livet se ut om du fick drömma fritt?
  5. Vad kan du göra för att ta ditt liv i den riktningen?

 

Jag vill utmana dig att testa, att gå tillbaka till frågorna igen och ta dig tid att fundera, reflektera och gärna skriva ner dina tankar. Se dem som en riktning mot ett mål eller en riktning som pekar ut vad du vill att livet ska handla om.

Jag hoppas att jag kan inspirera dig till att ge dig själv tid att reflektera över det som fyller din vardag med mening och glädje och som på sikt påverkar din livshistoria och människor omkring dig.

Use your time well