Om Paulina Gunnardo

Paulina Gunnardo

Det finns en nödvändig sorts galenskap att tro att just du kan förändra världen.
En galenskap som gränsar till genialitet och som samtidigt är den enklaste vardagsklokhet:
Du kan det, och du gör det tillsammans med andra.

Bernt Rosengren

Mitt namn är Paulina Gunnardo, jag är 34 år, mamma till två flickor och bosatt i Stockholm. Jag är beteendevetare, utbildad på masterprogrammet i psykologi och föreläser, skriver och utbildar om barns utveckling, barnkonventionen och föräldraskap. Mellan november 2020 – mars 2021 vidareutbildar jag mig inom familjebehandling med KBT hos Sverigehälsan.

Här kan du läsa om föreläsningarna om barns utveckling, barnets rättigheter och föräldraskap

Jag brukar säga att jag har ena foten i forskningen och den andra i vardagen och just detta är min styrka, att jag kan förmedla kunskap om människans komplexa psyke på ett enkelt sätt och göra psykologin användbar i vardagen. Jag brinner för barns rättigheter och har ett stort intresse för hur vi som människor utvecklas genom livet, hur vi fungerar socialt och känslomässigt eftersom det präglar så stor del av våra liv.

Mer om min bakgrund och arbetslivserfarenhet, besök mig och säg hej på LinkedIn.

Personligt om vägen hit..

Jag minns hur jag som liten stod i köksfönstret och försiktigt tittade fram bakom gardinen. Utanför stod pappa mellan två fulla män som slogs. Pappa gick emellan, medlade, lugnade. Jag fascinerades redan då, trots att jag var liten och inte förstod.
Jag minns mammas engagemang. Hennes engagemang för människor som många inte ens ville ta i med tång. Hon såg förbi smuts och nedbrutenhet, hon såg människan och dess okränkbara värde.
Jag har sedan jag var barn funderat mycket på hur människor kommunicerar och påverkar varandra. Hur människor kan göra sig själva och varandra så illa och hur möten mellan människor kan leda till konflikter och onödiga missförstånd. Men också hur relationer och möten kan vara till så mycket glädje och styrka.

När grundskolan var över fick jag äntligen studera det som fascinerar mig allra mest. Jag fick lära mig mer om hur allting börjar, hur barnet utvecklas och hur vuxna runt omkring kan stödja en positiv utveckling. Efter några års arbete som barnskötare var jag hungrig på mer. Jag studerade då brett; politik, filosofi, mänskliga rättigheter – för att sätta människan i ett större sammanhang.
Efter två år smalnade jag av och började läsa sociologi – för att förstå hur grupper fungerar, hur samhället med normer och kulturer påverkas oss i vår vardag. Jag studerade pedagogik, kommunikation och ledarskap – för att förstå hur organisationer påverkar beteenden och attityder.
Efter ett och ett halvt år smalnade jag av ytterligare, började läsa psykologi och tog en kandidatexamen – för att se individen i gruppen. Men jag fick inte nog. Jag ville veta mer. När jag var gravid med min dotter fick jag antagningsbeskedet till masterprogrammet i psykologi vid Stockholms Universitet; ett forskningsförberedande program med siktet inställt mot att en dag få möjligheten att forska, att ställa fler frågor och söka fler svar.

Ju mer jag studerat människan, desto mer har jag sett hur användbar psykologin är och hur kunskap om oss själva och om andra kan underlätta i möten mellan människor, hur det kan minska konflikter och missförstånd. Ju mer jag studerat människan, desto mer har jag sett hur mycket barndomen påverkar oss. Hur känslig och skör människan är men också hur starka vi kan bli. Hur viktigt det är att vara älskad, att få vara liten och beroende. Och att få växa sig stark.

Idag arbetar jag med att göra psykologin lätt att använda och att visa att kunskap om oss själva och om andra är en värdefull livstidsinvestering. Att relationer, med stöd av kunskap och reflektion, kan göra så mycket gott. Att barndomen, med lite stöd till de som står runt omkring, kan bli en tid då man går från att vara liten och skör till att bli stark och trygg – även när livet stormar.

Min önskan är att jag ska kunna bidra till att stärka dig och att få världen att bli lite bättre idag än den var igår. För tron att man kan förändra världen kan ses som en galenskap men är en enkel vardagsklokhet; vi kan det och vi gör det tillsammans.