Konsten att lyssna

Att lyssna på riktigt är att använda mer än bara sina öron. Du lyssnar förstås med dina öron, men också med dina andra sinnen. Du lyssnar med dina ögon och din intuition, du lyssnar in kroppsspråk och faktiskt också vad som inte sägs och vad som inte görs. Du funderar på alternativa förklaringar utöver dina egna direkta tolkningar och du låter dig själv reflektera över den information du fått till dig.

Att lära sig lyssna är viktigt om vi vill bli bättre på att kommunicera. Det är viktigt både när vi vill förstå andras perspektiv men också när vi vill få ut vårt budskap.

Det är verkligen en konst att kunna lyssna med alla sina sinnen, fullt närvarande för den andre personen och vad den har att berätta. Det är en konst att lyssna utan att värdera, utan att tolka för snabbt och utan att ha fokus på vad vi själva ska säga härnäst.

Alla människor har grundläggande behov av att få känna sig sedda, bekräftade och respekterade. Även om vi inte alltid förstår den andre personen kan vi genom att verkligen lyssna ge personen bekräftelse och respekt. Att vara närvarande när vi lyssnar möjliggör också för oss att ställa relevanta frågor som utforskar istället för att döma grundat på för snabba tolkningar. Sådana frågor gör att vi kan lära oss mer och minskar risken för missförstånd och onödiga konflikter.

 

Det här kan du göra för att bli bättre på att lyssna:
  • Visa med ditt kroppsspråk att du är intresserad och att du vill väl
  • Försök släppa dina egna föreställningar om vad du tror att den andre menar
  • Fokusera på den som talar och låt dig inte störas av andra intryck
  • Låt den som talar få prata klart
  • Värdera inte det som sägs utan försök ta den andres perspektiv även om du inte håller med
  • Ställ nyfikna frågor som “Beskriv vad du menar med att..”, “Har jag förstått dig rätt att..”, “Hur tänker du kring..”

 

No tags 2
1 Response