Barnkonventionen i vardagen med barn och unga

Barnets rättigheter handlar om vardagen och barnets bästa. Barn har rätt till allt från lek, vila och fritid, att göra sin röst hörd och vara delaktig i beslut och att skyddas från våld och övergrepp. Men vad är egentligen det unika barnets bästa? Hur ska jag förhålla mig till att barnet har rätt att vara delaktig i beslut i olika åldrar? Och hur berättar jag för barnen om om deras rättigheter?

Min styrka som föreläsare är att jag varvar kunskap om barnkonventionen med kunskap från psykologin om barns utveckling. Det gör att vi kan upptäcka barnkonventionen i vardagen och praktisera barnkonventionen i vardagen med barn.

Föreläsningen riktar sig till dig som möter barn och unga i ditt arbete och till dig som är under utbildning. Jag har bland annat föreläst för personal inom kommun, familjedaghem, skolor och fritidsverksamheter.

Sagt av uppdragsgivare

”Vi fortsatte bubbla idéer idag och har planerat för ett flertal olika aktiviteter för barnen och alla var såå lyriska och kände att du hade så mycket viktigt att förmedla och ingen stund på hela föreläsningen var mindre bra! Du förmedlade verkligen mycket positiv energi och idéer till oss.”

Innehåll

Föreläsningen tar bland annat upp följande punkter men anpassas efter era önskemål och behov.

Under föreläsningen tar vi upp följande punkter och skräddarsyr sedan efter önskemål och behov.

  • Grunderna i barnkonventionen – Vad barnkonventionen handlar om och hur, när och varför barnkonventionen kom till.
  • Barnets rättigheter i vardagen – Barnets rättigheter finns i vardagen. I allt från rätten till lek, vila och fritid, till att skyddas från våld och övergrepp. Här tar vi ett vardagsperspektiv på barnkonventionen. Vi tittar även på barnkonventionens barnsyn samt barnperspektivet och barnets perspektiv och vad skillnaden mellan dessa är.
  • Barnets bästa – Enligt barnkonventionen ska alla beslut tas med hänsyn till barnets bästa. Men hur vet vi vad som är barnets bästa? Och hur förhåller vi oss till att barn är individer med olika behov? Här tar vi avstamp i forskningen om barns utveckling, barns olika behov och hur det påverkar vår bedömning av det unika barnets bästa.
  • Barnets rätt till delaktighet och att göra sin röst hörd – Barn har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktiga i beslut. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad. Här pratar vi om hur vi kan bedöma barnets mognad, vi tittar på den typiska utvecklingen och pratar om konkreta vardagssituationer med barn där de har rätt att göra sin röst hörd. Vi pratar även om olika sätt som barn kommunicerar och hur vi som vuxna kan skapa förutsättningar för barnet att säga sin åsikt.
  • Så gör du barnkonventionen konkret för barn – Här går vi igenom hur vi kan prata med barnen om deras rättigheter och hur vi gör barnkonventionen i praktiken. Här får du tips och idéer på hur du kan berätta om, leka, göra och prata med barnet om barnets rättigheter.
  • Workshop – Vi gör en rättighetsspaning i din verksamhet och i din vardag. Vilka artiklar i barnkonventionen stöter du på där du är?

Längd: Skräddarsys efter era behov och önskemål. Föreläsning från 1 timme till heldagsutbildning. Jag skickar gärna med tips för vidare läsning samt lekar, aktiviteter och boktips för barn.

Om föreläsaren

Jag är beteendevetare, utbildad på masterprogrammet i psykologi. Jag har bakgrund inom förskola och utbildning av personal och från forskningsprojekt om barns utveckling i förskolan. Här kan du läsa mer om mig.

Har du frågor eller vill du boka en föreläsning? Skriv gärna några rader till mig på adressen hej@dittbarnochdu.se

No tags 0

No Comments Yet.

What do you think?

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *