Ditt barn & Du är webbplats om barnets sociala och känslomässiga utveckling och föräldraskap – skrivet av sakkunniga. På Ditt barn & Du hittar du artiklar, tips, intervjuer och bloggar.

På Ditt barn & Du hittar du även information om föreläsningar om orosanmälan, barns rättigheter och om barnets sociala och känslomässiga utveckling och föräldraskap. Snart utökas verksamheten med sakkunnig om graviditet, förlossning och amning.

Vill du komma i kontakt med mig angående Ditt barn & Du? Maila hej@dittbarnochdu.se och besök Ditt barn & Du. Vi finns även på Facebook och Instagram.

 

ditt barn och du