I april 2017 lanserade jag onlinemagasinet Ditt barn & Duen kunskaps- och inspirationsbank om barnets sociala och känslomässiga utveckling och föräldraskap. På ”Ditt barn & Du” hittar du artiklar, boktips för stora och små, spännande intervjuer och vardagsglimtar från andra föräldrars vardag.

På Ditt barn & Du hittar du även information om föreläsningar om orosanmälan, barns rättigheter och om barnets sociala och känslomässiga utveckling och föräldraskap.

Vill du komma i kontakt med mig angående Ditt barn & Du? Maila hej@dittbarnochdu.se eller besök Ditt barn & Du. Vi finns även på Facebook och Instagram.

 

ditt barn och du