Browsing Category Föreläsningar

Anknytning och trygghetscirkeln – Föreläsningar för personal

Anknytning och trygghetscirkeln – Föreläsningar för personal

Under 1900-talets mitt trodde man inte att barn hade några medfödda personlighetsdrag. Man trodde heller inte att ...

Barnkonventionen i vardagen med barn och unga

Barnkonventionen i vardagen med barn och unga

Barnets rättigheter handlar om vardagen och barnets bästa. Barn har rätt till allt från lek, vila och ...

Orosanmälan – vad du kan göra om du misstänker eller vet att ett barn far illa

Orosanmälan – vad du kan göra om du misstänker eller vet att ett barn far illa

Utbildningen Orosanmälan riktar sig till er som vill veta vad ni ska göra om ni misstänker eller vet att ett barn far illa ...