Barnkonventionen i vardagen med barn och unga

Barnets rättigheter handlar om vardagen och barnets bästa. Barn har rätt till allt från lek, vila och fritid, att göra sin röst hörd och vara delaktig i beslut och att skyddas från våld och övergrepp. Men vad är egentligen det unika barnets bästa? Hur ska jag förhålla mig till att barnet har rätt att vara delaktig i …

Orosanmälan – vad du kan göra om du misstänker eller vet att ett barn far illa

Barn som far illa finns i alla verksamheter där barn finns. Utbildningen Orosanmälan riktar sig till er som vill veta vilka signaler ni ska vara uppmärksam på och vad ni ska göra om ni misstänker eller vet att ett barn far illa. Föreläsningen riktar sig både till yrkesverksamma som omfattas av anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen samt privatpersoner. → Se trailer till utbildningen här! Följande …