Att förstå sig själv

Att förstå sig själv kan låta så enkelt och självklart, men är det inte.
Människans psyke är ett komplext system och från det att du föddes har din psykiska och sociala utveckling präglats av både arv och miljö på ett helt unikt sätt, inte likt någon annan. Det avgör hur du känner, tänker, beter dig och förhåller dig till andra människor. Man kan säga att alla bär på färgade glasögon genom vilka vi ser och tolkar världen och de människor vi möter. Vi vill gärna se oss som objektiva i vår tolkning men ingen kan någonsin vara objektiv till varken sig själv eller någon annan.

Att förstå sig själv kan inte beskrivas i en kort artikel eller sammanfattas i en bok. Det är ett förhållningssätt att bära med sig genom livet som kräver nyfikenhet och reflektion men ger så ofantligt mycket tillbaka.

Bara du är expert på dig själv och för att lära känna dig själv behöver du rikta strålkastaren inåt.
Från psykologin kan du få verktygen och jag hoppas att jag kan hjälpa dig hitta sådana verktyg här och visa dig hur du kan använda dig av dom för att bli bättre på att förstå dig själv.

No tags 2