Paulina Gunnardo

Det finns en nödvändig sorts galenskap
att tro att just du kan förändra världen.
En galenskap som gränsar till genialitet
och som samtidigt är den enklaste vardagsklokhet:

Du kan det, och du gör det tillsammans med andra.

Bernt Rosengren

Mitt namn är Paulina Gunnardo, jag är 33 år, mamma till två flickor och bosatt i Stockholm. Jag är utbildad beteendevetare med bakgrund på masterprogrammet i psykologi som numer arbetar i egen firma. Jag driver dittbarnochdu.se, föreläser, skriver och utbildar i frågor som rör barns utveckling, barn som far illa, barnets rättigheter och föräldraskap, bland annat i tidningen Kids & Family och via orosanmälan.se

Här kan du läsa om föreläsningarna om barns utveckling, barnets rättigheter och föräldraskap

Jag brukar säga att jag har ena foten i forskningen och den andra i vardagen och just detta är min styrka, att jag kan förmedla kunskap om människans komplexa psyke på ett enkelt sätt och göra psykologin användbar i vardagen. Jag brinner för barns rättigheter och har ett stort intresse för hur vi som människor utvecklas genom livet, hur vi fungerar socialt och känslomässigt eftersom det präglar så stor del av våra liv.

Mer om min bakgrund och arbetslivserfarenhet, besök mig och säg hej på LinkedIn.